Τελευταία Νέα

Posts Tagged μεταλλικές κατοικίες χίος

Χίος – προκατ μεταλλική κατοικία

Χίος – προκατ μεταλλική κατοικία: Ολοκληρώθηκε η ανέγερση νέας προκατ. διώροφης οικοδομής 115 τ.μ. με τη μέθοδο της ελαφράς πλαισιωτής κατασκευής, στην Κώμη Χίου.

Ελαφρά μεταλλική κατασκευή

Ελαφρά προκατ. Μεταλλική Κατασκευή

Η μέθοδος δόμησης με λεπτότοιχες μεταλλικές δοκούς είναι δημοφιλής διεθνώς, κυρίως λόγω της απλότητας της, της αντισεισμικής συμπεριφοράς, των σταθερών προδιαγραφών των δομικών υλικών, αλλά και της πρακτικά απεριόριστης λειτουργικής διάρκειας ζωής των γαλβανισμένων φορέων. Η χρήση ελαφρών μεταλλικών πλαισίων ελαχιστοποιεί το βάρος της κατασκευής, άρα και τα σεισμικά φορτία. Οι δυνάμεις κατανέμονται στις εκατοντάδες μεταλλικές δοκούς και στις χιλιάδες βίδες, διαμοιράζοντας ουσιαστικά το ρίσκο της όποιας αστοχίας . Όχι μόνο οι εξωτερικές, αλλά και οι εσωτερικές τοιχοποιίες αποτελούν τον φέροντα οργανισμό της κατασκευής, και συνεισφέρουν στη συνολική αντοχή.

Ελαφριά μεταλλική προκατασκευασμένη κατοικία

Ελαφριά μεταλλική προκατασκευασμένη κατοικία

Με τη μέθοδο δόμησης με ελαφρύ μεταλλικό σκελετό και OSB κατηγορίας 3, ο τελικός χρήστης απολαμβάνει τα οφέλη μιας προκατασκευασμένης κατασκευής ως προς το χρόνο και το κόστος ανέγερσης, αλλά και την απλοποίηση των λοιπών εργασιών όπως τα ηλεκτρικά και τα υδραυλικά, καθώς διευκολύνεται στο μέγιστο βαθμό η διέλευση και οπτική επαφή με τους όποιους αγωγούς (κλιματισμού, θέρμανσης, ηλεκτρικού ρεύματος, αποχέτευσης, ύδρευσης κλπ.)

Μεταλλικός σκελετός και OSB

Μεταλλικός σκελετός και OSB

Ταυτόχρονα, η προσθήκη θερμοπρόσοψης εξωτερικά και στοιχείων ξηράς δόμησης εσωτερικά, προσδίδει στο κτήριο βέλτιστα χαρακτηριστικά ως προς την ενεργειακή του απόδοση, την πυρασφάλεια και την ακουστική. Επιπλέον τα χρησιμοποιούμενα υλικά όπως ο ετοιμος σιλικονούχος σοβάς, η διογκωμένη πολυστερίνη, το OSB3, ο πετροβάμβακας, η γυψοσανίδα και η τσιμεντοσανίδα, είναι πιστοποιημένα υλικά με εργοστασιακές προδιαγραφές, άρα οι ιδιότητές τους είναι ανεξάρτητες από την επιδεξιότητα του εκάστοτε τεχνίτη.

Τελική όψη μεταλλικής κατοικίας με σιλικονούχο χρωματιστό σοβά

Τελική όψη μεταλλικής καοτικίας με σιλικονούχο σοβά

Posted in: Τελευταία Νέα

Leave a Comment (0) →