Τελευταία Νέα

Από το επόμενο έτος το net metering

imagesΣτις νέες καινοτόμες μορφές αξιοποίησης των ΑΠΕ που δίνουν ώθηση στην αγορά αναφέρθηκε σε ομιλία του ο Μ. Παπαγεωργίου, μιλώντας για την αυτοπαραγωγή, το net metering, που με το νέο έτος θα αποτελέσει έναν νέο μοχλό ανάπτυξης της αγοράς.

«Πρόκειται για μία πολύ σημαντική δυνατότητα που προσφέρεται στα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μειώσουν το κόστος ενέργειας αλλά και να συμβάλλουν στην μείωση των ρύπων», σημείωσε ο υφυπουργός Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο συνέδριο «Οι πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ελλάδα».

«Αλλάζουμε τους κανόνες λειτουργίας στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού. Μία μεγάλη μεταρρύθμιση, αναγκαία όσο και επωφελής και για την αγορά αλλά και για τον καταναλωτή.

Ήδη με την πρώτη δέσμη αλλαγών που προχωρήσαμε με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μειώσαμε το κόστος ηλεκτροπαραγωγής συνολικά για το σύστημα κατά πάνω από 110 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα μόλις χρόνο. Ενώ πολύ σύντομα προωθούμε την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων αυτών στην ηλεκτρική αγορά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός.

Πηγή: http://www.4green.gr/

 

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →