Τελευταία Νέα

Net Metering + Αντλίες Θερμότητας: Συνδυασμός που… κερδίζεις!

φωτοβολταϊκό και αντλία θερμότηταςΟ συνδυασμός μιας αντλίας θερμότητας με ένα διασυνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ οικιακό φωτοβολταϊκό, που θα μπορεί να λειτουργεί με το σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού – Net Metering.
Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να αποτελέσει μία ασφαλή επένδυση, η οποία θα μειώσει αισθητά το κόστος ενεργειακής κατανάλωσης και θα βάλει ουσιαστικά τέλος και στο βασικό έξοδο της θέρμανσης.

Η οικονομική κρίση που πιέζει την χώρα τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την συνεχόμενη ύφεση έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές και στην αγορά ενέργειας, με τη χρήση πετρελαίου για τη θέρμανση του ενεργοβόρου κτιριακού τομέα να έχει καταστεί πλέον απαγορευτική. Μία επιλογή λοιπόν, που μπορεί να δώσει τη λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, είναι και η χρήση αντλιών θερμότητας σε συνδυασμό με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των κτιρίων.

Οι αντλίες θερμότητας έχουν πολύ μεγάλο βαθμό απόδοσης, γεγονός που τις καθιστά αποδοτικότερες ακόμα και από τους σύγχρονους λέβητες πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ με την παράλληλη εγκατάσταση ενός φ/β συστήματος στην στέγη, εξαλείφεται ουσιαστικά η ανάγκη τους για κατανάλωση –της ακριβής- ηλεκτρικής ενέργειας προσφέροντας σημαντική οικονομία.

Τι είναι το Νet Μetering
Το Net Metering αναφέρεται σε μια συμφωνία μεταξύ της εταιρείας ηλεκτρισμού και ενός καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος, που εγκαθιστά ένα τοπικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η συμφωνία προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου καταμέτρησης, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, το πλεόνασμα πιστώνεται στο επόμενο τιμολόγιο χρέωσης.

Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, ο καταναλωτής χρεώνεται μόνο για τη διαφορά.

Αν με το κλείσιμο ενός έτους από την εγκατάσταση του συστήματος παραγωγής, υπάρχει τελικά περίσσεια ενέργειας, αυτή χάνεται και η διαδικασία ξεκινά από την αρχή για το επόμενο έτος.
Αν κατά τη διάρκεια ενός έτους το σύστημα παραγωγής παράγει ενέργεια ίση με τη συνολική ετήσια κατανάλωση, ο καταναλωτής δεν πληρώνει τίποτε στην εταιρεία ηλεκτρισμού.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Net Metering
(α) Παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, προστατεύοντας τον ταυτόχρονα από τις συνεχόμενες αυξήσεις των χρεώσεων, αρκεί να καταβάλλει μια και καλή ένα συγκεκριμένο χρηματικό πόσο για την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών.
(β) Δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την Πολιτεία, αφού η παραγόμενη ενέργεια δεν πωλείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Συνεπώς δεν υπάρχουν έσοδα που μπορεί να φορολογηθούν, ούτε κάποια τιμή πώλησης η οποία αργότερα μπορεί να μειωθεί.

Στη χώρα μας, το σημερινό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και οι σημερινές τιμές προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών καθιστούν το Net Metering μια συμφέρουσα επιλογή για τις μεγάλες οικιακές καταναλώσεις καθώς και για τη μεγάλη πλειοψηφία των εμπορικών καταναλώσεων.
Το Net Metering όμως μπορεί να δώσει διέξοδο και στους μικρούς καταναλωτές, αφού τους δίνει ένα σημαντικό κίνητρο να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των πάγιων ενεργειακών τους αναγκών χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου από αντλία θερμότητας.

Τον τελευταίο χρόνο η Πολιτεία αύξησε σημαντικά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.

Πολλοί καταναλωτές αναγκάστηκαν να περιορίσουν την κατανάλωσή τους ή στράφηκαν σε άλλες οικονομικότερες εναλλακτικές.
Μια εναλλακτική ήταν και η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, η χρήση των οποίων περιορίσθηκε από το φόβο των καταναλωτών για τις διαρκείς αυξήσεις στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι είναι η αντλία θερμότητας
Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανήματα θέρμανσης ή/και ψύξης, τα οποία «αντλούν» θερμότητα από μια δεξαμενή θερμότητας όπως είναι ο αέρας του περιβάλλοντος, μία δεξαμενή νερού ή υπόγεια νερά, προς ένα χώρο, μέσω του κύκλου εξάτμισης και συμπύκνωσης ενός εργαζόμενου μέσου, με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο βαθμός απόδοσης μιας αντλίας θερμότητας, δηλαδή το COP (Coefficient of Performance), είναι αρκετά μεγαλύτερος της μονάδας, επειδή εκμεταλλεύεται την θερμότητα που «αντλεί από το περιβάλλον» και συνήθως παίρνει τιμές από 2 έως 5.

Οι αερόψυκτες αντλίες θερμότητας «αντλούν» θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος και διακρίνονται σε δύο τύπους ανάλογα με το μέσο με το οποίο μεταφέρουν την θερμότητα στον χώρο:
α) σε αντλίες αέρος – νερού, κατάλληλες για ενδοδαπέδια θέρμανση αλλά και για θέρμανση με θερμοπομπούς (καλοριφέρ), και
β) σε αντλίες αέρος – αέρος, κατάλληλες για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις (κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, εμπορικά, κτλ.). Αντλία θερμότητας αέρος – αέρος είναι και το κοινό κλιματιστικό που όλοι γνωρίζουμε.
Ο συνηθέστερος τύπος αντλίας θερμότητας που χρησιμοποιείται για θέρμανση / ψύξη σε κατοικίες είναι η αντλία αέρος – νερού.
Η εγκατάσταση είναι σχετικά εύκολη και η σύνδεση της με το υπάρχον δίκτυο θέρμανσης της κατοικίας δεν απαιτεί πολύπλοκες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες.

Συνήθως όταν η κατοικία διαθέτει σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης τοποθετείται αντλία θερμότητας αέρος – νερού χαμηλών θερμοκρασιών (περίπου 55-65°C), ενώ αντίθετα, όταν υπάρχει δίκτυο θερμοπομπών (καλοριφέρ) χρησιμοποιείται η αντλία υψηλών θερμοκρασιών (περίπου 75-80°C).

Στην πρώτη περίπτωση το COP, η απόδοση δηλαδή της αντλίας, έχει ονομαστική τιμή το 4,0, ενώ στην περίπτωση των υψηλών θερμοκρασιών η απόδοση βρίσκεται κοντά στο 2,5.

Η απόδοση ουσιαστικά δείχνει πόσες θερμικές μονάδες (kWh) μπορεί να παράγει η αντλία θερμότητας καταναλώνοντας μία ηλεκτρική μονάδα (kWh). Είναι φανερό λοιπόν ότι οι αντλίες θερμότητας είναι πολύ αποδοτικές στην χρήση τους παράγοντας κατά μέσο όρο 4 θερμικές κιλοβατόρες καταναλώνοντας μόλις μία ηλεκτρική κιλοβατόρα.

Ας δούμε δύο (2) αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ταυτόχρονης εγκατάστασης συστήματος Φ/Β και αντλία θερμότητας με την μέθοδο του Net Metering στην Ραφήνα και στον Άγιο Στέφανο.

Μονοκατοικία στην Ραφήνα
Ας θεωρήσουμε ως παράδειγμα μια τριμελή οικογένεια που κατοικεί σε μια καλά μονωμένη μονοκατοικία περίπου 120 τ.μ. με καυστήρα πετρελαίου που τροφοδοτεί :
α) ΣΕΝΑΡΙΟ 1ο
Ένα κλασικό σύστημα θέρμανσης με θερμοπομπούς (καλοριφέρ).
β) ΣΕΝΑΡΙΟ 2ο
Ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
Κατά κύριο λόγο, η οικογένεια καλύπτει κατά τις ανάγκες της για ζεστό νερό χρήσης, με έναν ήδη εγκατεστημένοηλιακό θερμοσίφωνα. Η ετήσια συνολική κατανάλωσή της σε ηλεκτρική ενέργεια είναι περίπου στις 5,000 kWh, ενώ η ποσότητα πετρελαίου περίπου στις 2.000lt.
Το ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης είναι:
Το μέσο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος 0,16 €/kWh, δεν περιλαμβάνει μόνο το κόστος της ΔΕΗ, αλλά και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και όλους τους φόρους. Δεν περιλαμβάνονται δημοτικά τέλη και φόροι, ΕΡΤ και ΕΕΤΗΔΕ. Δεδομένου ότι η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι περίπου 10,8 kWh/lt πετρελαίου, για να θερμανθεί η κατοικία με ηλεκτρικό ρεύμα θα χρειαστεί περίπου: 2.000 lt πετρελαίου x 10,8 kWh/lt = 21.600 kWh

ΣΕΝΑΡΙΟ 1ο: Σύστημα θέρμανσης καλοριφέρ
Στο συγκεκριμένο σενάριο, η οικογένεια πρέπει να αντικαταστήσει τον καυστήρα πετρελαίου με μια αντλία θερμότητας ειδικού τύπου λόγω του ότι τα καλοριφέρ λειτουργούν σε θερμοκρασίες 80oC.
Οι αντλίες αυτές είναι γνωστές και ως αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών και έχουν ονομαστικό συντελεστή απόδοσης (Coefficient of Performance – CoP) περίπου 2,0-2,5. Για να είναι πιο ρεαλιστικοί οι υπολογισμοί, θεωρούμε ότι ο συντελεστής κυμαίνεται με μια μέση τιμή περίπου 2,25.
Για να παραχθεί η συγκεκριμένη ποσότητα θερμότητας από μια αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών πρέπει να καταναλωθεί ηλεκτρική ενέργεια ίση με: 21.600 kWh ÷ 2,25 = 9.600 kWh. Εμπειρικά και προσεγγιστικά μία αντλία θερμότητας των 8kW υψηλών θερμοκρασιών είναι ικανοποιητική στην περίπτωσή μας.
Οι ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια είναι:
Δεδομένου ότι η μέση ετήσια παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού στη χώρα μας είναι περίπου 1.400 kWh ανά εγκατεστημένο kW, για να καλυφθούν οι συνολικές ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια που προκύπτουν συνολικά και μετά την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας, αρκεί ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος: 14.600 kWh ÷ 1.400 kWh/kWp = ~10,5kW. Μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 10,5 kW κοστίζει σήμερα περίπου 18.738 €, ένα κόστος το οποίο θα πρέπει να προστεθεί στο ποσό των 10.148 € της αντλίας θερμότητας.
Η συνολική επένδυση για την κατοικία είναι:
Με ένα συνολικό κόστος 28.885 €, η συγκεκριμένη οικογένεια έχει εξασφαλίσει τη θέρμανση της και το ηλεκτρικό της ρεύμα για περίπου 20 – 25 χρόνια, εξοικονομώντας περίπου 3.400 € κάθε χρόνο σε σχέση με την αρχική κατάσταση.
Με τις σημερινές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου, το κόστος της επένδυσης αποσβένεται σε περίπου 8,5 έτη.

ΣΕΝΑΡΙΟ 2ο: Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
Στο συγκεκριμένο σενάριο, η οικογένεια πρέπει να αντικαταστήσει τον καυστήρα πετρελαίου με μια αντλία θερμότητας ειδικού τύπου λόγω του ότι η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί σε θερμοκρασίες 55oC. Οι αντλίες αυτές είναι γνωστές και ως αντλίες θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών και έχουν ονομαστικό συντελεστή απόδοσης (Coefficient of Performance – CoP) περίπου 3,5-4,0. Για να είναι πιο ρεαλιστικοί οι υπολογισμοί, θεωρούμε ότι ο συντελεστής κυμαίνεται με μια μέση τιμή περίπου 3,75. Για να παραχθεί η συγκεκριμένη ποσότητα θερμότητας από μια αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών πρέπει να καταναλωθεί ηλεκτρική ενέργεια ίση με: 21.600 kWh ÷ 3,75 = 5.760 kWh.
Εμπειρικά και προσεγγιστικά μία αντλία θερμότητας των 8kW χαμηλών θερμοκρασιών είναι ικανοποιητική.
Οι ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια είναι:
Δεδομένου ότι η μέση ετήσια παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού στη χώρα μας είναι περίπου 1.400 kWh ανά εγκατεστημένο kW, για να καλυφθούν οι συνολικές ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια που προκύπτουν συνολικά και μετά την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας, αρκεί ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος: 10.760 kWh ÷ 1.400 kWh/kWp = ~7,7 kW. Μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 7,7 kW κοστίζει σήμερα περίπου 14.375 €, ένα κόστος το οποίο θα πρέπει να προστεθεί στο ποσό των 8.303 € της αντλίας θερμότητας. Η συνολική επένδυση για την κατοικία είναι:
Με ένα συνολικό κόστος 22.677 €, η συγκεκριμένη οικογένεια έχει εξασφαλίσει τη θέρμανση της και το ηλεκτρικό της ρεύμα για περίπου 20 – 25 χρόνια, εξοικονομώντας περίπου 3.400 € κάθε χρόνο σε σχέση με την αρχική κατάσταση.
Με τις σημερινές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου, το κόστος της επένδυσης αποσβένεται σε περίπου 6,67 έτη.

Μονοκατοικία στην Άγιο Στέφανο
Ας θεωρήσουμε ως παράδειγμα μια πενταμελή οικογένεια που κατοικεί σε μια καλά μονωμένη μονοκατοικία περίπου 180 τ.μ. με καυστήρα πετρελαίου που τροφοδοτεί :
α) ΣΕΝΑΡΙΟ 3ο
Ένα κλασικό σύστημα θέρμανσης με θερμοπομπούς (καλοριφέρ).
β) ΣΕΝΑΡΙΟ 4ο
Ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
Κατά κύριο λόγο, η οικογένεια καλύπτει κατά τις ανάγκες της για ζεστό νερό χρήσης, με έναν ήδη εγκατεστημένο ηλιακό θερμοσίφωνα. Η ετήσια συνολική κατανάλωσή της σε ηλεκτρική ενέργεια είναι περίπου στις 6,500 kWh, ενώ η ποσότητα πετρελαίου περίπου στις 3.500lt.
Το ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης είναι:
Το μέσο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος 0,21 €/kWh, δεν περιλαμβάνει μόνο το κόστος της ΔΕΗ, αλλά και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και όλους τους φόρους. Δεν περιλαμβάνονται δημοτικά τέλη και φόροι, ΕΡΤ και ΕΕΤΗΔΕ. Δεδομένου ότι η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι περίπου 10,8 kWh/lt πετρελαίου, για να θερμανθεί η κατοικία με ηλεκτρικό ρεύμα θα χρειαστεί περίπου: 3.500 lt πετρελαίου x 10,8 kWh/lt = 37.800 kWh.

ΣΕΝΑΡΙΟ 3ο: Σύστημα θέρμανσης θερμοπομπών
Στο συγκεκριμένο σενάριο, η οικογένεια πρέπει να αντικαταστήσει τον καυστήρα πετρελαίου με μια αντλία θερμότητας ειδικού τύπου λόγω του ότι οι θερμοπομποί λειτουργούν σε θερμοκρασίες 80oC.
Οι αντλίες αυτές είναι γνωστές και ως αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών και έχουν ονομαστικό συντελεστή απόδοσης (Coefficient of Performance – CoP) περίπου 2,0-2,5.
Για να είναι πιο ρεαλιστικοί οι υπολογισμοί, θεωρούμε ότι ο συντελεστής κυμαίνεται με μια μέση τιμή περίπου 2,25.
Για να παραχθεί η συγκεκριμένη ποσότητα θερμότητας από μια αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών πρέπει να καταναλωθεί ηλεκτρική ενέργεια ίση με: 37.800 kWh ÷ 2,25 = 16.800 kWh.
Εμπειρικά και προσεγγιστικά μία αντλία θερμότητας των 16kW υψηλών θερμοκρασιών είναι ικανοποιητική στην περίπτωσή μας.
Οι ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια είναι:
Δεδομένου ότι η μέση ετήσια παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού στη χώρα μας είναι περίπου 1.400 kWh ανά εγκατεστημένο kW, για να καλυφθούν οι συνολικές ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια που προκύπτουν συνολικά και μετά την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας, αρκεί ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος: 23.300 kWh ÷ 1.400 kWh/ kWp = ~16,7 kW.
Μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 16,7 kW κοστίζει σήμερα περίπου 26.753 €, ένα κόστος το οποίο θα πρέπει να προστεθεί στο ποσό των 13.761 € της αντλίας θερμότητας.
Η συνολική επένδυση για την κατοικία είναι:
Με ένα συνολικό κόστος 40.514 €, η συγκεκριμένη οικογένεια έχει εξασφαλίσει τη θέρμανση της και το ηλεκτρικό της ρεύμα για περίπου 20 – 25 χρόνια, εξοικονομώντας περίπου 5.915 € κάθε χρόνο σε σχέση με την αρχική κατάσταση.
Με τις σημερινές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου, το κόστος της επένδυσης αποσβένεται σε περίπου 6,85 έτη.

ΣΕΝΑΡΙΟ 4ο: Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
Στο συγκεκριμένο σενάριο, η οικογένεια πρέπει να αντικαταστήσει τον καυστήρα πετρελαίου με μια αντλία θερμότητας ειδικού τύπου λόγω του ότι η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί σε θερμοκρασίες 55oC.
Οι αντλίες αυτές είναι γνωστές και ως αντλίες θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών και έχουν ονομαστικό συντελεστή απόδοσης (Coefficient of Performance – CoP) περίπου 3,5-4,0. Για να είναι πιο ρεαλιστικοί οι υπολογισμοί, θεωρούμε ότι ο συντελεστής κυμαίνεται με μια μέση τιμή περίπου 3,75.
Για να παραχθεί η συγκεκριμένη ποσότητα θερμότητας από μια αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών πρέπει να καταναλωθεί ηλεκτρική ενέργεια ίση με: 37.800 kWh ÷ 3,75 = 10.080 kWh.
Εμπειρικά και προσεγγιστικά μία αντλία θερμότητας των 16kW χαμηλών θερμοκρασιών είναι ικανοποιητική.
Οι ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια είναι:
Δεδομένου ότι η μέση ετήσια παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού στη χώρα μας είναι περίπου 1.400 kWh ανά εγκατεστημένο kW, για να καλυφθούν οι συνολικές ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια που προκύπτουν συνολικά και μετά την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας, αρκεί ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος: 16.580 kWh ÷ 1.400 kWh/kWp = ~11,8 kW.
Μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 11,8 kW κοστίζει σήμερα περίπου 21.040 €, ένα κόστος το οποίο θα πρέπει να προστεθεί στο ποσό των 12.377 € της αντλίας θερμότητας.
Η συνολική επένδυση για την κατοικία είναι:
Με ένα συνολικό κόστος 33.417 €, η συγκεκριμένη οικογένεια έχει εξασφαλίσει τη θέρμανση της και το ηλεκτρικό της ρεύμα για περίπου 20 – 25 χρόνια, εξοικονομώντας περίπου 5.915 € κάθε χρόνο σε σχέση με την αρχική κατάσταση.
Με τις σημερινές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου, το κόστος της επένδυσης αποσβένεται σε περίπου 5,65 έτη.

Συμπεράσματα
Τα παραπάνω παραδείγματα αποδεικνύουν ότι υπάρχει πραγματική δυνατότητα εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering) στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αλλά και άλλων μορφών ΑΠΕ σε κτίρια. Το νέο αυτό μοντέλο ανάπτυξης των φ/β αποτελεί έναν βιώσιμο και αξιόπιστο τρόπο απεξάρτησης από τις ορυκτές πηγές ενέργειας.
Η φθηνή ηλεκτρική ενέργεια που παρέχει το Net Metering και η προστασία ως προς τις μελλοντικές αυξήσεις της ενέργειας από τους παρόχους, παρέχει κίνητρο στους τελικούς καταναλωτές να αυξήσουν την ηλεκτρική τους κατανάλωση, μετατρέποντας σε ηλεκτρική ενέργεια ένα μέρος από άλλες σημαντικές ενεργειακές ανάγκες όπως τη θέρμανση, τη ψύξη ή ακόμα και τη μετακίνηση με τη χρήση ενός ηλεκτρικού μέσου.
Όπως φάνηκε και παραπάνω από τα παραδείγματα, είναι εφικτή, αποτελεσματική και οικονομικότερη η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας για την θέρμανση και ψύξη των χώρων σε σχέση με την χρήση του πετρελαίου.
Ο συνδυασμός αντλιών θερμότητας αλλά και φ/β γεννητριών δίνουν την δυνατότητα μείωσης στο ελάχιστο του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, τα οποία θα απολαμβάνουν πια καθεστώς ενεργειακής «αυτονόμησης» καθώς δεν θα επηρεάζονται από τις αυξήσεις των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας των παρόχων και των ορυκτών καυσίμων.
Οι εφαρμογές του Net Metering, επεκτείνονται στο σύνολο του κτιριακού αποθέματος της χώρας μας και δεν εξαντλούνται μόνο στον οικιακό τομέα. Υπάρχει πληθώρα εφαρμογών τόσο σε κτίρια γραφείων, βιομηχανικά κτίρια, εμπορικά κτλ. που αποσκοπούν στην μείωση και στην σταθεροποίηση του ενεργειακού κόστους.

 

Πηγή: http://www.4green.gr

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →