Τελευταία Νέα

Archive for Τελευταία Νέα

Χίος – Φωτοβολταϊκά με Αυτοπαραγωγή (Net Metering)

Χίος – Φωτοβολταϊκά με Αυτοπαραγωγή (Net Metering)

Η αυτοπαραγωγή ενέργειας (net metering) από φωτοβολταϊκά είναι ένα σχετικά νέο καθεστώς το οποίο εφαρμόζεται και για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά όπως η Χίος. Το net metering επιτρέπει σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, αλλά και ενώσεις αυτών (ενεργειακές κοινότητες) να καλύψουν το σύνολο των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, μέ την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε δώμα, στέγη ή και επί εδάφους. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις η συνολική εγκατεστημένη ισχύς μπορεί να φθάσει τα 50kWp, ενώ για ενεργειακές κοινότητες τα 200 kWp.

χίος φωτοβολταϊκό σε κεραμοσκεπή στέγη

Η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ενέργεια συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ η επιπλέον ενέργεια μπορεί να μεταφερθεί σε επόμενο λογαριασμό. Για παράδειγμα, αν βάσει του εκκαθαριστικού 4μηνου λογαριασμού έχουν καταναλωθεί 2.000 kWh, ενώ το φωτοβολταϊκό έχει παράξει 2.500kWh, τότε μηδενίζεται η χρέωση προμήθειας και η ρήτρα αναπροσαρμογής του τρέχοντος λογαριασμού, ενώ οι επιπλέον 500 kWh μεταφέρονται (πιστώνονται) στον επόμενο λογαριασμό. Η συνολική εκκθάριση της ενέργειας γίνεται κάθε 3 έτη, οπότε και το όποιο πιστωτικό υπόλοιπο μηδενίζεται. Επίσης οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις μειώνονται σημαντικά, ανάλογα με τον ταυτοχρονισμό παραγωγής και κατανάλωσης, το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι ο τελικός λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας από οποιονδήποτε πάροχο μπορεί να εμφανίζεται μειωμένος έως και 70-80%. Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός του φωτοβολταϊκού σταθμού πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει επακριβώς τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και κατοικίας.

λογαριασμοι-δεη

Η προβλεπόμενη μόνωση (κέλυφος, κουφώματα), η χρήση αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης (κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας), η αλλαγή λαμπτήρων και συσκευών με νέα συστήματα χαμηλότερης κατανάλωσης είναι οι πλέον αποδοτικοί τρόποι αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν τον πιο άμεσο τρόπο σημαντικής μείωσης του λογαρισμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την αρχική αίτηση, τις μελέτες, την προμήθεια και εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού «με το κλειδί στο χέρι».

Επικοινωνήστε μαζί μας για να καταστρώσουμε το δικό σας πλάνο εξοικονόμησης ενέργειας.

Για την INVIA
Μιχάλης Ξ. Γαλάτουλας, Παναγιώτης Δ. Παπανδρέου
Αλατίου 5, Χίος
info@invia.gr
2271082854

Posted in: Τελευταία Νέα

Leave a Comment (0) →

Net Metering στη Χίο με φωτοβολταϊκά σε οικίες και επιχειρήσεις

Χίος net metering, 28/02/2022

Με την κιλοβατώρα να παρουσιάζει σήμερα ένα τελικό κόστος στον οικιακό λογαριασμό ρεύματος, περί τα 0,24 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων κλπ.), διαμορφώνεται μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τα περισσότερα νοικοκυριά και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, το καθεστώς αυτοπαραγωγής με φωτοβολταϊκά (net metering) εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα ελκυστική επένδυση με υψηλό εσωτερικό βαθμό απόδοσης, καθώς ο συμψηφισμός διενεργείται μεταξύ της παραγόμενης και της καταναλισκόμενης ενέργειας, και όχι χρηματικά, όπως ίσχυε στο παλαιότερο πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στις στέγες».

Το καθεστώς του net metering για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά όπως η Χίος, επιτρέπει την κατασκευή μεγαλύτερων φωτοβολταϊκών σταθμών και συγκεκριμένα μέχρι 50kWp για μεμονωμένες κατοικίες ή επιχειρήσεις, ενώ η ονομαστική ισχύς του σταθμού μπορεί να φθάσει τα 200kWp για ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τις λεγόμενες Ενεργειακές Κοινότητες (π.χ. ιδιοκτήτες κτιρίων, ένοικοι πολυκατοικίας, ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης, καταλυμάτων, κλπ). Στην τελευταία περίπτωση μάλιστα επιτρέπεται και ο λεγόμενος εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering), δηλαδή η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου σε απομακρυσμένη έκταση (φωτοβολταϊκός σταθμός επί εδάφους) προς συμψηφισμό των καταναλώσεων των μελών της Ε. Κοιν.

Ειδικά για το νησί της Χίου, με υψηλότατη μέση ετήσια ηλιακή ακτινοβολία, η ετήσια παραγωγή που έχει παρατηρηθεί σε παλαιότερες εγκαταστάσεις μας, αγγίζει τις 1650 kWh ανά εγκατεστημένο kW, χωρίς αξιοσημείωτες απώλειες απόδοσης των φωτοβολταϊκών γεννητριών κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας. Στο παρακάτω διάγραμμα παρατίθεται η ετήσια παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος 5kWp στα Λιβάδια της Χίου από 03/06/2013 μέχρι σήμερα, 28/2/2022, εγκατεστημένο από της εταιρία μας. (πηγή: Solaredge Monitoring Portal)

net metering chios

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, για μια μέση κατοικία και με τις σημερινές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, μια επένδυση της τάξης των 7.000 ευρώ αναμένεται να αποφέρει κατ’ ελάχιστον, ένα οικονομικό όφελος 1.700 ευρώ ετησίως, από τη μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Αντίστοιχα, για μια επιχείρηση εμπορίου ή εστίασης (super market, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, κλινικές, καφέ μπαρ κλπ) μια ενδεικτική επένδυση της τάξης των 35.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), οδηγεί σε ετήσιο οικονομικό όφελος της τάξης των 13.000 ευρώ, συμψηφίζοντας καταναλώσεις 80.000kwh κατ΄έτος.

Επιπλέον οικονομικό όφελος υπάρχει στην περίπτωση κατά την οποία επιτυγχάνεται ταυτοχρονισμός παραγωγής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά, και της κατανάλωσης ενέργειας της κατοικίας ή της επιχείρησης, καθώς προβλέπεται ελάφρυνση και από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Ο σχεδιασμός ενός συστήματος net – metering δεν είναι μια απλή διαδικασία, καθώς απαιτείται μια σειρά ελέγχων όπως:

1) Η παραγωγή του φωτοβολταϊκού συστήματος να μην ξεπερνά τις προβλεπόμενες ετήσιες καταναλώσεις, καθώς η μη αποζημίωση της περίσσειας ενέργειας οδηγεί σε υποβάθμιση των χαρακτηριστικών της επένδυσης

2) Να επιτυγχάνεται τόσο η κάλυψη των ετήσιων ενεργειακών καταναλώσεων, όσο και των εποχικών, για παράδειγμα λόγω χρήσης κλιματιστικών ή αντλιών θερμότητας για θέρμανση / ψύξη, ή λόγω χρήσης ως εξοχικής κατοικίας ή καταλύματος, ώστε το τελικό άθροισμα του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και εκείνου των ρυθμιζόμενων χρεώσεων να ελαχιστοποιείται.

3) Η αποφυγή ή η πρόληψη βλαβών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή του κτιριακού κελύφους

Η εταιρία μας από το 2012 έχει αναλάβει και παραδώσει επιτυχώς πάνω από 40 μικρά και μεγάλα έργα φωτοβολταϊκών, εντός και εκτός Χίου. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2271082854 ή στο info@invia.gr για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ή ακόμη και για να αναζητήσουμε τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας για την οικία ή την επιχείρησή σας.

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Ξ. Γαλάτουλας – Μηχανολόγος Μηχανικός Π. Πατρών

Παναγιώτης Δ. Παπανδρέου – Μηχανικός Υλικών Π. Ιωαννίνων

Posted in: Τελευταία Νέα

Leave a Comment (0) →

Τον Απρίλιο το « Εξοικονομώ Κατ” Οίκον ΙΙ »

Εξοικονομώ κατ οίκον

Εξοικονομώ κατ οίκον

Κοινοτική επιδότηση 70% και άτοκο δάνειο για δαπάνες εργασιών ανώτατου ύψους 25.000 ευρώ στις κατοικίες που θα μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας μπορούν να διεκδικήσουν νοικοκυριά τα οποία διαθέτουν οικογενειακό εισόδημα έως και 50.000 ευρώ.

Τη χρηματοδότηση φέρνει το πρόγραμμα « Εξοικονομώ Κατ” Οίκον ΙΙ » συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ και το διαχειρίζεται το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Το «Εθνος» αποκαλύπτει σήμερα τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να έχουν οι δικαιούχοι για να υπαχθούν, τις κατηγορίες κινήτρων, αλλά και τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται. Τέτοιες είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων και σκίασης, η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού (ηλιακοί θερμοσίφωνες).

Το «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» θα προκηρυχθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», στα τέλη Απριλίου και μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών. Τα κίνητρα που δίνει είναι επιδότηση επί των δαπανών για τις οικοδομικές παρεμβάσεις και άτοκο τραπεζικό δάνειο (το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ) με δυνατότητα συνδυασμού και των δύο προαναφερόμενων μορφών. Επίσης οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση και τη διαφορά να την καλύψουν με δικά τους χρήματα.

new homeΟ ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 25.000 ευρώ. Μία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ.

Τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως και 70% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. Οσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης. Αυτό ξεκινά από 25% και ανεβαίνει κατά 5% ανά παιδί.

Πηγή: Έθνος (http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/eksoikonomo_kat_oikon_me_epidotisi_eos_70-64893478/)

Posted in: Τελευταία Νέα

Leave a Comment (0) →

Χίος – προκατ μεταλλική κατοικία

Χίος – προκατ μεταλλική κατοικία: Ολοκληρώθηκε η ανέγερση νέας προκατ. διώροφης οικοδομής 115 τ.μ. με τη μέθοδο της ελαφράς πλαισιωτής κατασκευής, στην Κώμη Χίου.

Ελαφρά μεταλλική κατασκευή

Ελαφρά προκατ. Μεταλλική Κατασκευή

Η μέθοδος δόμησης με λεπτότοιχες μεταλλικές δοκούς είναι δημοφιλής διεθνώς, κυρίως λόγω της απλότητας της, της αντισεισμικής συμπεριφοράς, των σταθερών προδιαγραφών των δομικών υλικών, αλλά και της πρακτικά απεριόριστης λειτουργικής διάρκειας ζωής των γαλβανισμένων φορέων. Η χρήση ελαφρών μεταλλικών πλαισίων ελαχιστοποιεί το βάρος της κατασκευής, άρα και τα σεισμικά φορτία. Οι δυνάμεις κατανέμονται στις εκατοντάδες μεταλλικές δοκούς και στις χιλιάδες βίδες, διαμοιράζοντας ουσιαστικά το ρίσκο της όποιας αστοχίας . Όχι μόνο οι εξωτερικές, αλλά και οι εσωτερικές τοιχοποιίες αποτελούν τον φέροντα οργανισμό της κατασκευής, και συνεισφέρουν στη συνολική αντοχή.

Ελαφριά μεταλλική προκατασκευασμένη κατοικία

Ελαφριά μεταλλική προκατασκευασμένη κατοικία

Με τη μέθοδο δόμησης με ελαφρύ μεταλλικό σκελετό και OSB κατηγορίας 3, ο τελικός χρήστης απολαμβάνει τα οφέλη μιας προκατασκευασμένης κατασκευής ως προς το χρόνο και το κόστος ανέγερσης, αλλά και την απλοποίηση των λοιπών εργασιών όπως τα ηλεκτρικά και τα υδραυλικά, καθώς διευκολύνεται στο μέγιστο βαθμό η διέλευση και οπτική επαφή με τους όποιους αγωγούς (κλιματισμού, θέρμανσης, ηλεκτρικού ρεύματος, αποχέτευσης, ύδρευσης κλπ.)

Μεταλλικός σκελετός και OSB

Μεταλλικός σκελετός και OSB

Ταυτόχρονα, η προσθήκη θερμοπρόσοψης εξωτερικά και στοιχείων ξηράς δόμησης εσωτερικά, προσδίδει στο κτήριο βέλτιστα χαρακτηριστικά ως προς την ενεργειακή του απόδοση, την πυρασφάλεια και την ακουστική. Επιπλέον τα χρησιμοποιούμενα υλικά όπως ο ετοιμος σιλικονούχος σοβάς, η διογκωμένη πολυστερίνη, το OSB3, ο πετροβάμβακας, η γυψοσανίδα και η τσιμεντοσανίδα, είναι πιστοποιημένα υλικά με εργοστασιακές προδιαγραφές, άρα οι ιδιότητές τους είναι ανεξάρτητες από την επιδεξιότητα του εκάστοτε τεχνίτη.

Τελική όψη μεταλλικής κατοικίας με σιλικονούχο χρωματιστό σοβά

Τελική όψη μεταλλικής καοτικίας με σιλικονούχο σοβά

Posted in: Τελευταία Νέα

Leave a Comment (0) →

Net-metering: Έναρξη υποδοχής αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών

χίος φωτοβολταϊκό σε κεραμοσκεπή στέγη

Φωτοβολταϊκό σε κεραμοσκεπή, Χίος

Σε πρώτη φάση ο ΔΕΔΔΗΕ θα υποδεχτεί αιτήματα σύνδεσης για την αυτοπαραγωγή ( net-metering ) από καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο χαμηλής τάσης και για μέγιστη ισχύ φωτοβολταϊκού συστήματος 100 kWp στην ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά, 50 kWp στην Κρήτη και 20 kWp στα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Τα αιτήματα θα υποβάλλονται στις αρμόδιες τοπικές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχές) με συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Αίτησης και συνυποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων και στοιχείων.

Με νεότερη ανακοίνωση ο ΔΕΔΔΗΕ θα προσδιορίσει την ημερομηνία έναρξης καθώς και τις θέσεις υποδοχής των αιτημάτων σύνδεσης από καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης, μετά την επίλυση των πλέον σύνθετων τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις συνδέσεις αυτές.

Εντός των αμέσως προσεχών ημερών θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ σχετικό πληροφοριακό υλικό (Πληροφοριακό Δελτίο, Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις, Υπόδειγμα Σύμβασης Σύνδεσης, Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων κλπ).

Posted in: Uncategorized, Τελευταία Νέα

Leave a Comment (0) →

Εξοικονομώ κατ’ οίκον: αυξάνονται οι απευθείας ενισχύσεις προς τα νοικοκυριά

Προσαρμογή του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» στις ανάγκες της οικονομίας και των νοικοκυριών με αύξηση των διαθέσιμων συνολικών πόρων ως προς τις άμεσες ενισχύσεις που παρέχει το πρόγραμμα αποφάσισαν τα συναρμόδια Υπουργεία, Οικονομικών, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής,

Έτσι ενώ το ποσό που προβλέπεται για το Ταμείο του προγράμματος (κλάδος δανειοδοτήσεων σε συνεργασία με τις τράπεζες) παραμένει αμετάβλητο στο ύψος των 241 εκ. ευρώ, οι απευθείας ενισχύσεις προς τα νοικοκυριά αυξάνονται από 155 εκ. ευρώ σε 307 εκ. ευρώ. Αυτό ορίζεται στην ΚΥΑ για την «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ” και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών».

Η απόφαση αυτή ελήφθη για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση σε σχέση με τις απευθείας ενισχύσεις και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία το προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και η ενίσχυση των παρεμβάσεων στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιών.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης των Νοικοκυριών, συνολικού ύψους 307.200.000 €, χρηματοδοτείται από τα επί μέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα ως ακολούθως:

(α) ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με εξήντα οκτώ εκατομμύρια (68.000.000) ευρώ. Αρχικός Π/Υ (12.000.000) Ευρώ.

(β) ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με είκοσι τρία εκατομμύρια (23.000.000) ευρώ. Αρχικός Π/Υ (5.000.000) Ευρώ.

(γ) ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας 5: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» με δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (18.600.000) ευρώ. Αρχικός Π/Υ (9.000.000) Ευρώ.

(δ) ΠΕΠ Αττικής άξονας προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας – Ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής» με τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) Ευρώ».

(ε) ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου άξονας προτεραιότητας 3: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» με δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.600.000) ευρώ. Αρχικός Π/Υ (2.000.000) Ευρώ

(στ) ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» άξονας προτεραιότητας 4 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» με εκατόν εξήντα ένα εκατομμύρια (161.000.000) ευρώ. Αρχικός Π/Υ (93.000.000) Ευρώ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” γίνεται πιο γρήγορο και ευέλικτο. Η προσαρμογή του στην ιδιαιτερότητα της εποχής και στις ανάγκες των νοικοκυριών θα συντελέσει ώστε να πέσουν γρηγορότερα χρήματα στην αγορά. Είναι ένα βήμα ακόμη για την ενίσχυση της ρευστότητας, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως ο κατασκευαστικός που έχει πληγεί από την κρίση, Ταυτόχρονα βοηθούνται σημαντικά τα νοικοκυριά – ιδιαίτερα αυτή την περίοδο- προκειμένου να στραφούν σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, πιο οικονομικές και πιο φιλικές στο περιβάλλον».

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, επεσήμανε : «Σε μια περίοδο όπου απαιτείται επανεκκίνηση της οικονομίας, το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας προσφέρει ρευστότητα στην αγορά. Με την απόφασή μας, ενισχύουμε σημαντικά τα νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση και θωράκιση των κτιρίων, ενώ ταυτόχρονα στηρίζουμε και τον κλάδο της οικοδομής. Μέσα από τις παρεμβάσεις μας, στοχεύουμε στην αναζωογόνηση, αλλά και στην αλλαγή της δομής του κατασκευαστικού τομέα. Δίνουμε ελπίδα και προοπτική στηρίζοντας επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας σε ένα χειμαζόμενο κλάδο. Αυτό χρειαζόμαστε, για να βγούμε σταδιακά από την κρίση και να στρέψουμε τη χώρα μας σε μια νέα αναπτυξιακή κατεύθυνση.»

Πηγή http://www.econews.gr/

Posted in: Τελευταία Νέα

Leave a Comment (0) →