Τελευταία Νέα

Author Archive

New deal: Αναπροσαρμογή τιμών για φ/β σε στέγες σε βάρος των επαγγελματικών φωτοβολταικών

Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που προωθήθηκε (ως προσχέδιο και όχι ως τελικό κείμενο) στη Βουλή, το οποίο φέρνει μικρότερο «ψαλίδι» για όλες τις κατηγορίες φωτοβολταϊκών, ενώ όσον αφορά σε κάποιες ομάδες όπως τα αγροτικά φ/β έχουν ακόμη καλύτερη μεταχείριση.

Προς το παρόν πάντως, ακόμη δεν έχει γίνει σαφές αν , πρώτον θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές και δεύτερον αν οι εν λόγω αλλαγές ικανοποιούν τους φορείς του κλάδου.

Παράλληλα εξαιρούνται εντελώς του κουρέματος κάποιες κατηγορίες παλιών κυρίως φ/β που δεν είχαν λάβει ενίσχυση από τον Αναπτυξιακό Νόμο, ενώ επίσης από το κούρεμα εξαιρούνται εντελώς τα φωτοβολταϊκά σε στέγες που τοποθετήθηκαν μέχρι το β’ τρίμηνο του 2011.

Πάντως, το μικρότερο «ψαλίδι» αφορά σε όλες τις εγγυημένες τιμές των φ/β που περιλαμβάνει η τελική ρύθμιση για το αποκαλούμενο «New Deal». Για παράδειγμα για ένα φ/β κάτω από 100 KW που είχε τιμή πριν το 2009, ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί νέα τιμή στα 440 ευρώ, το ν/σχ προβλέπει τιμή στα 445 ευρώ η μεγαβατώρα. Επίσης στις τιμές για τα αγροτικά φ/β έως 100KW, ενώ αρχικά προβλεπόταν προσαύξηση τιμής κατά 10%, τώρα η προσαύξηση προσαρμόζεται στο 15%.

Αναλυτικότερα, ο πίνακας τιμολόγησης για τα φωτοβολταϊκά έχει ως εξής:

Στο τελικό νομοσχέδιο υπάρχει ειδική αντιμετώπιση για τους σταθμούς που συνδέθηκαν στο β’ εξάμηνο του 2013 θα υπάρξει ειδική μεταχείριση με τις ακόλουθες τιμές:

 

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που προωθείται εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα φ/β στις στέγες. Το ποσοστό του πιστωτικού είναι 34%για τους σταθμούς που συνδέθηκαν μέχρι 31/12/200935% για τους σταθμούς που συνδέθηκαν 1/1/2010 και 31/12/201137,5% για όσους συνδέθηκαν 1/1/2012 έως 21/12/2012 και 40% για όσους συνδέθηκαν το 2013.

Μέχρι να εκδοθεί και να παραδοθεί στο ΛΑΓΗΕ το πιστωτικό τιμολόγιο αναστέλλεται η υποχρέωση του ΛΑΓΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ να πληρώσουν για την ενέργεια που έχει παραδοθεί και δεν έχει εξοφληθεί. Για όσους εκδώσουν το πιστωτικό, επαν – υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά του 2013 επί των μειωμένων μετά την έκπτωση εσόδων.

 

Πηγή: www.energypress.gr

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Σε διαβούλευση το «New Deal» για τις ΑΠΕ

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών, παράταση κατά 5 έτη των συμβάσεων και άρση της αναστολής για την είσοδο νέων φωτοβολταϊκών στο σύστημα. Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ενεργή ως και την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 στις 16.00 το απόγευμα. Δείτε εδώ τη σχετική δημοσίευση στο opengov.gr.

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Τα φωτοβολταϊκά στις επιλέξιμες δαπάνες του νέου ΕΣΠΑ

photovoltaic installation

Με την έκδοση των εγκριτικών αποτελεσμάτων για το νέο ΕΣΠΑ οι επιχειρήσεις μπορούν να συμπεριλάβουν στις επιλέξιμες δαπάνες τους την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών τους.

Το ΕΣΠΑ δικαιολογεί εξοπλισμό και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά) και αποθήκευση ενέργειας. Η προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα, είναι η ύπαρξη μελέτης, που να τεκμηριώνει ότι η ηλεκτρική ισχύς, που παράγεται από ΑΠΕ, δεν υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης.

Μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, μπορεί ο υποψήφιος πελάτης να έχει είτε συμψηφισμό παραγόμενης, καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (μέθοδος net-metering), το οποίο επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας, είτε να έχει back-up συστήματα εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία των συσκευών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, είτε αυτόνομα συστήματα για κάλυψη έως και 100 % των αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης.

 Πηγή: http://www.4green.gr

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Προσοχή στους ισχυρισμούς για μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας από συσκευές θέρμανσης

thermopompos

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Γ.Γ.Κ.) ενημερώνει τους καταναλωτές για τα εξής:

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια συνεχής προβολή διαφημιστικών καταχωρήσεων, που αφορούν σε «εναλλακτικές»συσκευές θέρμανσης οι οποίες προωθούνται με ισχυρισμούς σχετικά με υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας (έως 80%) και χρημάτων σε σχέση με τις υπόλοιπες πηγές θέρμανσης, καθώς και με ισχυρισμούς προστασίας του περιβάλλοντος ή/και βελτίωσης της υγείας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η Γ.Γ.Κ., με βάση τα διαθέσιμα έως σήμερα στοιχεία, προειδοποιεί τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί κατά την επιλογή των προϊόντων θέρμανσης σχετικά με ισχυρισμούς προώθησης για υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας, καθόσον από τη μέχρι τώρα επεξεργασία των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες, πολλοί από αυτούς δεν φαίνεται να δικαιολογούνται. Το δυνητικό ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η μόνωση του κτιρίου, οι καιρικές συνθήκες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών κλπ.

Ακόμη η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην τήρηση των οδηγιών χρήσης και προφύλαξης των κατασκευαστών, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν στο χώρο μικρά παιδιά, καθώς σε πολλές από τις συσκευές (π.χ. συσκευές με υπέρυθρη ακτινοβολία κλπ) η θερμοκρασία στην επιφάνεια τους είναι υψηλή.

Επισημαίνουμε ότι τα εν λόγω προϊόντα οφείλουν να φέρουν την σήμανση CE, που δηλώνει την συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία μόνο όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειάς τους και ότι η διάθεση των προϊόντων αυτών σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη των ισχυρισμών με τους οποίους αυτά προωθούνται στην Ελλάδα.

Η Γ.Γ.Κ. στο πλαίσιο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών και δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί σχετικές καταγγελίες για ενδεχόμενη παραπλάνηση, έχει συστήσει Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:ΒΕΖΕΦ-ΦΘΧ) για να εξετάσει την τεκμηρίωση των ισχυρισμών που χρησιμοποιούνται κατά την προώθηση συσκευών θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία και να αξιολογήσει τους σχετικούς τεχνικούς φάκελους, καθώς και τους ισχυρισμούς υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. H Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα διερευνήσει όλες τις περιπτώσεις και σε ασαφείς ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένους ισχυρισμούς η Γ.Γ.Κ. θα επιβάλει κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2251/94 «Προστασία του Καταναλωτή», ενώ για θέματα ασφάλειας των συσκευών θα επιληφθεί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι έχει εκδοθεί μελέτη του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του Τομέα Θερμότητας, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα «Σύγκριση του κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες» (link: www.lsbtp.mech.ntua.gr/el/node/1051).

 

Πηγή: http://www.elem.tee.gr

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Net Metering + Αντλίες Θερμότητας: Συνδυασμός που… κερδίζεις!

φωτοβολταϊκό και αντλία θερμότηταςΟ συνδυασμός μιας αντλίας θερμότητας με ένα διασυνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ οικιακό φωτοβολταϊκό, που θα μπορεί να λειτουργεί με το σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού – Net Metering.
Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να αποτελέσει μία ασφαλή επένδυση, η οποία θα μειώσει αισθητά το κόστος ενεργειακής κατανάλωσης και θα βάλει ουσιαστικά τέλος και στο βασικό έξοδο της θέρμανσης.

Η οικονομική κρίση που πιέζει την χώρα τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την συνεχόμενη ύφεση έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές και στην αγορά ενέργειας, με τη χρήση πετρελαίου για τη θέρμανση του ενεργοβόρου κτιριακού τομέα να έχει καταστεί πλέον απαγορευτική. Μία επιλογή λοιπόν, που μπορεί να δώσει τη λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, είναι και η χρήση αντλιών θερμότητας σε συνδυασμό με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των κτιρίων.

Οι αντλίες θερμότητας έχουν πολύ μεγάλο βαθμό απόδοσης, γεγονός που τις καθιστά αποδοτικότερες ακόμα και από τους σύγχρονους λέβητες πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ με την παράλληλη εγκατάσταση ενός φ/β συστήματος στην στέγη, εξαλείφεται ουσιαστικά η ανάγκη τους για κατανάλωση –της ακριβής- ηλεκτρικής ενέργειας προσφέροντας σημαντική οικονομία.

Τι είναι το Νet Μetering
Το Net Metering αναφέρεται σε μια συμφωνία μεταξύ της εταιρείας ηλεκτρισμού και ενός καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος, που εγκαθιστά ένα τοπικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η συμφωνία προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου καταμέτρησης, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, το πλεόνασμα πιστώνεται στο επόμενο τιμολόγιο χρέωσης.

Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, ο καταναλωτής χρεώνεται μόνο για τη διαφορά.

Αν με το κλείσιμο ενός έτους από την εγκατάσταση του συστήματος παραγωγής, υπάρχει τελικά περίσσεια ενέργειας, αυτή χάνεται και η διαδικασία ξεκινά από την αρχή για το επόμενο έτος.
Αν κατά τη διάρκεια ενός έτους το σύστημα παραγωγής παράγει ενέργεια ίση με τη συνολική ετήσια κατανάλωση, ο καταναλωτής δεν πληρώνει τίποτε στην εταιρεία ηλεκτρισμού.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Net Metering
(α) Παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, προστατεύοντας τον ταυτόχρονα από τις συνεχόμενες αυξήσεις των χρεώσεων, αρκεί να καταβάλλει μια και καλή ένα συγκεκριμένο χρηματικό πόσο για την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών.
(β) Δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την Πολιτεία, αφού η παραγόμενη ενέργεια δεν πωλείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Συνεπώς δεν υπάρχουν έσοδα που μπορεί να φορολογηθούν, ούτε κάποια τιμή πώλησης η οποία αργότερα μπορεί να μειωθεί.

Στη χώρα μας, το σημερινό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και οι σημερινές τιμές προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών καθιστούν το Net Metering μια συμφέρουσα επιλογή για τις μεγάλες οικιακές καταναλώσεις καθώς και για τη μεγάλη πλειοψηφία των εμπορικών καταναλώσεων.
Το Net Metering όμως μπορεί να δώσει διέξοδο και στους μικρούς καταναλωτές, αφού τους δίνει ένα σημαντικό κίνητρο να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των πάγιων ενεργειακών τους αναγκών χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου από αντλία θερμότητας.

Τον τελευταίο χρόνο η Πολιτεία αύξησε σημαντικά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.

Πολλοί καταναλωτές αναγκάστηκαν να περιορίσουν την κατανάλωσή τους ή στράφηκαν σε άλλες οικονομικότερες εναλλακτικές.
Μια εναλλακτική ήταν και η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, η χρήση των οποίων περιορίσθηκε από το φόβο των καταναλωτών για τις διαρκείς αυξήσεις στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι είναι η αντλία θερμότητας
Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανήματα θέρμανσης ή/και ψύξης, τα οποία «αντλούν» θερμότητα από μια δεξαμενή θερμότητας όπως είναι ο αέρας του περιβάλλοντος, μία δεξαμενή νερού ή υπόγεια νερά, προς ένα χώρο, μέσω του κύκλου εξάτμισης και συμπύκνωσης ενός εργαζόμενου μέσου, με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο βαθμός απόδοσης μιας αντλίας θερμότητας, δηλαδή το COP (Coefficient of Performance), είναι αρκετά μεγαλύτερος της μονάδας, επειδή εκμεταλλεύεται την θερμότητα που «αντλεί από το περιβάλλον» και συνήθως παίρνει τιμές από 2 έως 5.

Οι αερόψυκτες αντλίες θερμότητας «αντλούν» θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος και διακρίνονται σε δύο τύπους ανάλογα με το μέσο με το οποίο μεταφέρουν την θερμότητα στον χώρο:
α) σε αντλίες αέρος – νερού, κατάλληλες για ενδοδαπέδια θέρμανση αλλά και για θέρμανση με θερμοπομπούς (καλοριφέρ), και
β) σε αντλίες αέρος – αέρος, κατάλληλες για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις (κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, εμπορικά, κτλ.). Αντλία θερμότητας αέρος – αέρος είναι και το κοινό κλιματιστικό που όλοι γνωρίζουμε.
Ο συνηθέστερος τύπος αντλίας θερμότητας που χρησιμοποιείται για θέρμανση / ψύξη σε κατοικίες είναι η αντλία αέρος – νερού.
Η εγκατάσταση είναι σχετικά εύκολη και η σύνδεση της με το υπάρχον δίκτυο θέρμανσης της κατοικίας δεν απαιτεί πολύπλοκες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες.

Συνήθως όταν η κατοικία διαθέτει σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης τοποθετείται αντλία θερμότητας αέρος – νερού χαμηλών θερμοκρασιών (περίπου 55-65°C), ενώ αντίθετα, όταν υπάρχει δίκτυο θερμοπομπών (καλοριφέρ) χρησιμοποιείται η αντλία υψηλών θερμοκρασιών (περίπου 75-80°C).

Στην πρώτη περίπτωση το COP, η απόδοση δηλαδή της αντλίας, έχει ονομαστική τιμή το 4,0, ενώ στην περίπτωση των υψηλών θερμοκρασιών η απόδοση βρίσκεται κοντά στο 2,5.

Η απόδοση ουσιαστικά δείχνει πόσες θερμικές μονάδες (kWh) μπορεί να παράγει η αντλία θερμότητας καταναλώνοντας μία ηλεκτρική μονάδα (kWh). Είναι φανερό λοιπόν ότι οι αντλίες θερμότητας είναι πολύ αποδοτικές στην χρήση τους παράγοντας κατά μέσο όρο 4 θερμικές κιλοβατόρες καταναλώνοντας μόλις μία ηλεκτρική κιλοβατόρα.

Ας δούμε δύο (2) αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ταυτόχρονης εγκατάστασης συστήματος Φ/Β και αντλία θερμότητας με την μέθοδο του Net Metering στην Ραφήνα και στον Άγιο Στέφανο.

Μονοκατοικία στην Ραφήνα
Ας θεωρήσουμε ως παράδειγμα μια τριμελή οικογένεια που κατοικεί σε μια καλά μονωμένη μονοκατοικία περίπου 120 τ.μ. με καυστήρα πετρελαίου που τροφοδοτεί :
α) ΣΕΝΑΡΙΟ 1ο
Ένα κλασικό σύστημα θέρμανσης με θερμοπομπούς (καλοριφέρ).
β) ΣΕΝΑΡΙΟ 2ο
Ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
Κατά κύριο λόγο, η οικογένεια καλύπτει κατά τις ανάγκες της για ζεστό νερό χρήσης, με έναν ήδη εγκατεστημένοηλιακό θερμοσίφωνα. Η ετήσια συνολική κατανάλωσή της σε ηλεκτρική ενέργεια είναι περίπου στις 5,000 kWh, ενώ η ποσότητα πετρελαίου περίπου στις 2.000lt.
Το ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης είναι:
Το μέσο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος 0,16 €/kWh, δεν περιλαμβάνει μόνο το κόστος της ΔΕΗ, αλλά και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και όλους τους φόρους. Δεν περιλαμβάνονται δημοτικά τέλη και φόροι, ΕΡΤ και ΕΕΤΗΔΕ. Δεδομένου ότι η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι περίπου 10,8 kWh/lt πετρελαίου, για να θερμανθεί η κατοικία με ηλεκτρικό ρεύμα θα χρειαστεί περίπου: 2.000 lt πετρελαίου x 10,8 kWh/lt = 21.600 kWh

ΣΕΝΑΡΙΟ 1ο: Σύστημα θέρμανσης καλοριφέρ
Στο συγκεκριμένο σενάριο, η οικογένεια πρέπει να αντικαταστήσει τον καυστήρα πετρελαίου με μια αντλία θερμότητας ειδικού τύπου λόγω του ότι τα καλοριφέρ λειτουργούν σε θερμοκρασίες 80oC.
Οι αντλίες αυτές είναι γνωστές και ως αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών και έχουν ονομαστικό συντελεστή απόδοσης (Coefficient of Performance – CoP) περίπου 2,0-2,5. Για να είναι πιο ρεαλιστικοί οι υπολογισμοί, θεωρούμε ότι ο συντελεστής κυμαίνεται με μια μέση τιμή περίπου 2,25.
Για να παραχθεί η συγκεκριμένη ποσότητα θερμότητας από μια αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών πρέπει να καταναλωθεί ηλεκτρική ενέργεια ίση με: 21.600 kWh ÷ 2,25 = 9.600 kWh. Εμπειρικά και προσεγγιστικά μία αντλία θερμότητας των 8kW υψηλών θερμοκρασιών είναι ικανοποιητική στην περίπτωσή μας.
Οι ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια είναι:
Δεδομένου ότι η μέση ετήσια παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού στη χώρα μας είναι περίπου 1.400 kWh ανά εγκατεστημένο kW, για να καλυφθούν οι συνολικές ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια που προκύπτουν συνολικά και μετά την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας, αρκεί ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος: 14.600 kWh ÷ 1.400 kWh/kWp = ~10,5kW. Μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 10,5 kW κοστίζει σήμερα περίπου 18.738 €, ένα κόστος το οποίο θα πρέπει να προστεθεί στο ποσό των 10.148 € της αντλίας θερμότητας.
Η συνολική επένδυση για την κατοικία είναι:
Με ένα συνολικό κόστος 28.885 €, η συγκεκριμένη οικογένεια έχει εξασφαλίσει τη θέρμανση της και το ηλεκτρικό της ρεύμα για περίπου 20 – 25 χρόνια, εξοικονομώντας περίπου 3.400 € κάθε χρόνο σε σχέση με την αρχική κατάσταση.
Με τις σημερινές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου, το κόστος της επένδυσης αποσβένεται σε περίπου 8,5 έτη.

ΣΕΝΑΡΙΟ 2ο: Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
Στο συγκεκριμένο σενάριο, η οικογένεια πρέπει να αντικαταστήσει τον καυστήρα πετρελαίου με μια αντλία θερμότητας ειδικού τύπου λόγω του ότι η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί σε θερμοκρασίες 55oC. Οι αντλίες αυτές είναι γνωστές και ως αντλίες θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών και έχουν ονομαστικό συντελεστή απόδοσης (Coefficient of Performance – CoP) περίπου 3,5-4,0. Για να είναι πιο ρεαλιστικοί οι υπολογισμοί, θεωρούμε ότι ο συντελεστής κυμαίνεται με μια μέση τιμή περίπου 3,75. Για να παραχθεί η συγκεκριμένη ποσότητα θερμότητας από μια αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών πρέπει να καταναλωθεί ηλεκτρική ενέργεια ίση με: 21.600 kWh ÷ 3,75 = 5.760 kWh.
Εμπειρικά και προσεγγιστικά μία αντλία θερμότητας των 8kW χαμηλών θερμοκρασιών είναι ικανοποιητική.
Οι ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια είναι:
Δεδομένου ότι η μέση ετήσια παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού στη χώρα μας είναι περίπου 1.400 kWh ανά εγκατεστημένο kW, για να καλυφθούν οι συνολικές ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια που προκύπτουν συνολικά και μετά την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας, αρκεί ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος: 10.760 kWh ÷ 1.400 kWh/kWp = ~7,7 kW. Μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 7,7 kW κοστίζει σήμερα περίπου 14.375 €, ένα κόστος το οποίο θα πρέπει να προστεθεί στο ποσό των 8.303 € της αντλίας θερμότητας. Η συνολική επένδυση για την κατοικία είναι:
Με ένα συνολικό κόστος 22.677 €, η συγκεκριμένη οικογένεια έχει εξασφαλίσει τη θέρμανση της και το ηλεκτρικό της ρεύμα για περίπου 20 – 25 χρόνια, εξοικονομώντας περίπου 3.400 € κάθε χρόνο σε σχέση με την αρχική κατάσταση.
Με τις σημερινές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου, το κόστος της επένδυσης αποσβένεται σε περίπου 6,67 έτη.

Μονοκατοικία στην Άγιο Στέφανο
Ας θεωρήσουμε ως παράδειγμα μια πενταμελή οικογένεια που κατοικεί σε μια καλά μονωμένη μονοκατοικία περίπου 180 τ.μ. με καυστήρα πετρελαίου που τροφοδοτεί :
α) ΣΕΝΑΡΙΟ 3ο
Ένα κλασικό σύστημα θέρμανσης με θερμοπομπούς (καλοριφέρ).
β) ΣΕΝΑΡΙΟ 4ο
Ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
Κατά κύριο λόγο, η οικογένεια καλύπτει κατά τις ανάγκες της για ζεστό νερό χρήσης, με έναν ήδη εγκατεστημένο ηλιακό θερμοσίφωνα. Η ετήσια συνολική κατανάλωσή της σε ηλεκτρική ενέργεια είναι περίπου στις 6,500 kWh, ενώ η ποσότητα πετρελαίου περίπου στις 3.500lt.
Το ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης είναι:
Το μέσο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος 0,21 €/kWh, δεν περιλαμβάνει μόνο το κόστος της ΔΕΗ, αλλά και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και όλους τους φόρους. Δεν περιλαμβάνονται δημοτικά τέλη και φόροι, ΕΡΤ και ΕΕΤΗΔΕ. Δεδομένου ότι η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι περίπου 10,8 kWh/lt πετρελαίου, για να θερμανθεί η κατοικία με ηλεκτρικό ρεύμα θα χρειαστεί περίπου: 3.500 lt πετρελαίου x 10,8 kWh/lt = 37.800 kWh.

ΣΕΝΑΡΙΟ 3ο: Σύστημα θέρμανσης θερμοπομπών
Στο συγκεκριμένο σενάριο, η οικογένεια πρέπει να αντικαταστήσει τον καυστήρα πετρελαίου με μια αντλία θερμότητας ειδικού τύπου λόγω του ότι οι θερμοπομποί λειτουργούν σε θερμοκρασίες 80oC.
Οι αντλίες αυτές είναι γνωστές και ως αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών και έχουν ονομαστικό συντελεστή απόδοσης (Coefficient of Performance – CoP) περίπου 2,0-2,5.
Για να είναι πιο ρεαλιστικοί οι υπολογισμοί, θεωρούμε ότι ο συντελεστής κυμαίνεται με μια μέση τιμή περίπου 2,25.
Για να παραχθεί η συγκεκριμένη ποσότητα θερμότητας από μια αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών πρέπει να καταναλωθεί ηλεκτρική ενέργεια ίση με: 37.800 kWh ÷ 2,25 = 16.800 kWh.
Εμπειρικά και προσεγγιστικά μία αντλία θερμότητας των 16kW υψηλών θερμοκρασιών είναι ικανοποιητική στην περίπτωσή μας.
Οι ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια είναι:
Δεδομένου ότι η μέση ετήσια παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού στη χώρα μας είναι περίπου 1.400 kWh ανά εγκατεστημένο kW, για να καλυφθούν οι συνολικές ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια που προκύπτουν συνολικά και μετά την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας, αρκεί ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος: 23.300 kWh ÷ 1.400 kWh/ kWp = ~16,7 kW.
Μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 16,7 kW κοστίζει σήμερα περίπου 26.753 €, ένα κόστος το οποίο θα πρέπει να προστεθεί στο ποσό των 13.761 € της αντλίας θερμότητας.
Η συνολική επένδυση για την κατοικία είναι:
Με ένα συνολικό κόστος 40.514 €, η συγκεκριμένη οικογένεια έχει εξασφαλίσει τη θέρμανση της και το ηλεκτρικό της ρεύμα για περίπου 20 – 25 χρόνια, εξοικονομώντας περίπου 5.915 € κάθε χρόνο σε σχέση με την αρχική κατάσταση.
Με τις σημερινές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου, το κόστος της επένδυσης αποσβένεται σε περίπου 6,85 έτη.

ΣΕΝΑΡΙΟ 4ο: Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
Στο συγκεκριμένο σενάριο, η οικογένεια πρέπει να αντικαταστήσει τον καυστήρα πετρελαίου με μια αντλία θερμότητας ειδικού τύπου λόγω του ότι η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί σε θερμοκρασίες 55oC.
Οι αντλίες αυτές είναι γνωστές και ως αντλίες θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών και έχουν ονομαστικό συντελεστή απόδοσης (Coefficient of Performance – CoP) περίπου 3,5-4,0. Για να είναι πιο ρεαλιστικοί οι υπολογισμοί, θεωρούμε ότι ο συντελεστής κυμαίνεται με μια μέση τιμή περίπου 3,75.
Για να παραχθεί η συγκεκριμένη ποσότητα θερμότητας από μια αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών πρέπει να καταναλωθεί ηλεκτρική ενέργεια ίση με: 37.800 kWh ÷ 3,75 = 10.080 kWh.
Εμπειρικά και προσεγγιστικά μία αντλία θερμότητας των 16kW χαμηλών θερμοκρασιών είναι ικανοποιητική.
Οι ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια είναι:
Δεδομένου ότι η μέση ετήσια παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού στη χώρα μας είναι περίπου 1.400 kWh ανά εγκατεστημένο kW, για να καλυφθούν οι συνολικές ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια που προκύπτουν συνολικά και μετά την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας, αρκεί ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος: 16.580 kWh ÷ 1.400 kWh/kWp = ~11,8 kW.
Μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 11,8 kW κοστίζει σήμερα περίπου 21.040 €, ένα κόστος το οποίο θα πρέπει να προστεθεί στο ποσό των 12.377 € της αντλίας θερμότητας.
Η συνολική επένδυση για την κατοικία είναι:
Με ένα συνολικό κόστος 33.417 €, η συγκεκριμένη οικογένεια έχει εξασφαλίσει τη θέρμανση της και το ηλεκτρικό της ρεύμα για περίπου 20 – 25 χρόνια, εξοικονομώντας περίπου 5.915 € κάθε χρόνο σε σχέση με την αρχική κατάσταση.
Με τις σημερινές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου, το κόστος της επένδυσης αποσβένεται σε περίπου 5,65 έτη.

Συμπεράσματα
Τα παραπάνω παραδείγματα αποδεικνύουν ότι υπάρχει πραγματική δυνατότητα εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering) στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αλλά και άλλων μορφών ΑΠΕ σε κτίρια. Το νέο αυτό μοντέλο ανάπτυξης των φ/β αποτελεί έναν βιώσιμο και αξιόπιστο τρόπο απεξάρτησης από τις ορυκτές πηγές ενέργειας.
Η φθηνή ηλεκτρική ενέργεια που παρέχει το Net Metering και η προστασία ως προς τις μελλοντικές αυξήσεις της ενέργειας από τους παρόχους, παρέχει κίνητρο στους τελικούς καταναλωτές να αυξήσουν την ηλεκτρική τους κατανάλωση, μετατρέποντας σε ηλεκτρική ενέργεια ένα μέρος από άλλες σημαντικές ενεργειακές ανάγκες όπως τη θέρμανση, τη ψύξη ή ακόμα και τη μετακίνηση με τη χρήση ενός ηλεκτρικού μέσου.
Όπως φάνηκε και παραπάνω από τα παραδείγματα, είναι εφικτή, αποτελεσματική και οικονομικότερη η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας για την θέρμανση και ψύξη των χώρων σε σχέση με την χρήση του πετρελαίου.
Ο συνδυασμός αντλιών θερμότητας αλλά και φ/β γεννητριών δίνουν την δυνατότητα μείωσης στο ελάχιστο του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, τα οποία θα απολαμβάνουν πια καθεστώς ενεργειακής «αυτονόμησης» καθώς δεν θα επηρεάζονται από τις αυξήσεις των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας των παρόχων και των ορυκτών καυσίμων.
Οι εφαρμογές του Net Metering, επεκτείνονται στο σύνολο του κτιριακού αποθέματος της χώρας μας και δεν εξαντλούνται μόνο στον οικιακό τομέα. Υπάρχει πληθώρα εφαρμογών τόσο σε κτίρια γραφείων, βιομηχανικά κτίρια, εμπορικά κτλ. που αποσκοπούν στην μείωση και στην σταθεροποίηση του ενεργειακού κόστους.

 

Πηγή: http://www.4green.gr

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Εξοικονομώ κατ’ οίκον: αυξάνονται οι απευθείας ενισχύσεις προς τα νοικοκυριά

Προσαρμογή του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» στις ανάγκες της οικονομίας και των νοικοκυριών με αύξηση των διαθέσιμων συνολικών πόρων ως προς τις άμεσες ενισχύσεις που παρέχει το πρόγραμμα αποφάσισαν τα συναρμόδια Υπουργεία, Οικονομικών, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής,

Έτσι ενώ το ποσό που προβλέπεται για το Ταμείο του προγράμματος (κλάδος δανειοδοτήσεων σε συνεργασία με τις τράπεζες) παραμένει αμετάβλητο στο ύψος των 241 εκ. ευρώ, οι απευθείας ενισχύσεις προς τα νοικοκυριά αυξάνονται από 155 εκ. ευρώ σε 307 εκ. ευρώ. Αυτό ορίζεται στην ΚΥΑ για την «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ” και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών».

Η απόφαση αυτή ελήφθη για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση σε σχέση με τις απευθείας ενισχύσεις και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία το προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και η ενίσχυση των παρεμβάσεων στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιών.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης των Νοικοκυριών, συνολικού ύψους 307.200.000 €, χρηματοδοτείται από τα επί μέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα ως ακολούθως:

(α) ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με εξήντα οκτώ εκατομμύρια (68.000.000) ευρώ. Αρχικός Π/Υ (12.000.000) Ευρώ.

(β) ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με είκοσι τρία εκατομμύρια (23.000.000) ευρώ. Αρχικός Π/Υ (5.000.000) Ευρώ.

(γ) ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας 5: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» με δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (18.600.000) ευρώ. Αρχικός Π/Υ (9.000.000) Ευρώ.

(δ) ΠΕΠ Αττικής άξονας προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας – Ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής» με τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) Ευρώ».

(ε) ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου άξονας προτεραιότητας 3: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» με δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.600.000) ευρώ. Αρχικός Π/Υ (2.000.000) Ευρώ

(στ) ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» άξονας προτεραιότητας 4 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» με εκατόν εξήντα ένα εκατομμύρια (161.000.000) ευρώ. Αρχικός Π/Υ (93.000.000) Ευρώ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” γίνεται πιο γρήγορο και ευέλικτο. Η προσαρμογή του στην ιδιαιτερότητα της εποχής και στις ανάγκες των νοικοκυριών θα συντελέσει ώστε να πέσουν γρηγορότερα χρήματα στην αγορά. Είναι ένα βήμα ακόμη για την ενίσχυση της ρευστότητας, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως ο κατασκευαστικός που έχει πληγεί από την κρίση, Ταυτόχρονα βοηθούνται σημαντικά τα νοικοκυριά – ιδιαίτερα αυτή την περίοδο- προκειμένου να στραφούν σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, πιο οικονομικές και πιο φιλικές στο περιβάλλον».

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, επεσήμανε : «Σε μια περίοδο όπου απαιτείται επανεκκίνηση της οικονομίας, το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας προσφέρει ρευστότητα στην αγορά. Με την απόφασή μας, ενισχύουμε σημαντικά τα νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση και θωράκιση των κτιρίων, ενώ ταυτόχρονα στηρίζουμε και τον κλάδο της οικοδομής. Μέσα από τις παρεμβάσεις μας, στοχεύουμε στην αναζωογόνηση, αλλά και στην αλλαγή της δομής του κατασκευαστικού τομέα. Δίνουμε ελπίδα και προοπτική στηρίζοντας επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας σε ένα χειμαζόμενο κλάδο. Αυτό χρειαζόμαστε, για να βγούμε σταδιακά από την κρίση και να στρέψουμε τη χώρα μας σε μια νέα αναπτυξιακή κατεύθυνση.»

Πηγή http://www.econews.gr/

Posted in: Τελευταία Νέα

Leave a Comment (0) →
Page 2 of 2 12