Τελευταία Νέα

Net Metering στη Χίο με φωτοβολταϊκά σε οικίες και επιχειρήσεις

Χίος net metering, 28/02/2022

Με την κιλοβατώρα να παρουσιάζει σήμερα ένα τελικό κόστος στον οικιακό λογαριασμό ρεύματος, περί τα 0,24 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων κλπ.), διαμορφώνεται μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τα περισσότερα νοικοκυριά και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, το καθεστώς αυτοπαραγωγής με φωτοβολταϊκά (net metering) εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα ελκυστική επένδυση με υψηλό εσωτερικό βαθμό απόδοσης, καθώς ο συμψηφισμός διενεργείται μεταξύ της παραγόμενης και της καταναλισκόμενης ενέργειας, και όχι χρηματικά, όπως ίσχυε στο παλαιότερο πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στις στέγες».

Το καθεστώς του net metering για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά όπως η Χίος, επιτρέπει την κατασκευή μεγαλύτερων φωτοβολταϊκών σταθμών και συγκεκριμένα μέχρι 50kWp για μεμονωμένες κατοικίες ή επιχειρήσεις, ενώ η ονομαστική ισχύς του σταθμού μπορεί να φθάσει τα 200kWp για ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τις λεγόμενες Ενεργειακές Κοινότητες (π.χ. ιδιοκτήτες κτιρίων, ένοικοι πολυκατοικίας, ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης, καταλυμάτων, κλπ). Στην τελευταία περίπτωση μάλιστα επιτρέπεται και ο λεγόμενος εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering), δηλαδή η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου σε απομακρυσμένη έκταση (φωτοβολταϊκός σταθμός επί εδάφους) προς συμψηφισμό των καταναλώσεων των μελών της Ε. Κοιν.

Ειδικά για το νησί της Χίου, με υψηλότατη μέση ετήσια ηλιακή ακτινοβολία, η ετήσια παραγωγή που έχει παρατηρηθεί σε παλαιότερες εγκαταστάσεις μας, αγγίζει τις 1650 kWh ανά εγκατεστημένο kW, χωρίς αξιοσημείωτες απώλειες απόδοσης των φωτοβολταϊκών γεννητριών κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας. Στο παρακάτω διάγραμμα παρατίθεται η ετήσια παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος 5kWp στα Λιβάδια της Χίου από 03/06/2013 μέχρι σήμερα, 28/2/2022, εγκατεστημένο από της εταιρία μας. (πηγή: Solaredge Monitoring Portal)

net metering chios

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, για μια μέση κατοικία και με τις σημερινές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, μια επένδυση της τάξης των 7.000 ευρώ αναμένεται να αποφέρει κατ’ ελάχιστον, ένα οικονομικό όφελος 1.700 ευρώ ετησίως, από τη μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Αντίστοιχα, για μια επιχείρηση εμπορίου ή εστίασης (super market, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, κλινικές, καφέ μπαρ κλπ) μια ενδεικτική επένδυση της τάξης των 35.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), οδηγεί σε ετήσιο οικονομικό όφελος της τάξης των 13.000 ευρώ, συμψηφίζοντας καταναλώσεις 80.000kwh κατ΄έτος.

Επιπλέον οικονομικό όφελος υπάρχει στην περίπτωση κατά την οποία επιτυγχάνεται ταυτοχρονισμός παραγωγής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά, και της κατανάλωσης ενέργειας της κατοικίας ή της επιχείρησης, καθώς προβλέπεται ελάφρυνση και από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Ο σχεδιασμός ενός συστήματος net – metering δεν είναι μια απλή διαδικασία, καθώς απαιτείται μια σειρά ελέγχων όπως:

1) Η παραγωγή του φωτοβολταϊκού συστήματος να μην ξεπερνά τις προβλεπόμενες ετήσιες καταναλώσεις, καθώς η μη αποζημίωση της περίσσειας ενέργειας οδηγεί σε υποβάθμιση των χαρακτηριστικών της επένδυσης

2) Να επιτυγχάνεται τόσο η κάλυψη των ετήσιων ενεργειακών καταναλώσεων, όσο και των εποχικών, για παράδειγμα λόγω χρήσης κλιματιστικών ή αντλιών θερμότητας για θέρμανση / ψύξη, ή λόγω χρήσης ως εξοχικής κατοικίας ή καταλύματος, ώστε το τελικό άθροισμα του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και εκείνου των ρυθμιζόμενων χρεώσεων να ελαχιστοποιείται.

3) Η αποφυγή ή η πρόληψη βλαβών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή του κτιριακού κελύφους

Η εταιρία μας από το 2012 έχει αναλάβει και παραδώσει επιτυχώς πάνω από 40 μικρά και μεγάλα έργα φωτοβολταϊκών, εντός και εκτός Χίου. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2271082854 ή στο info@invia.gr για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ή ακόμη και για να αναζητήσουμε τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας για την οικία ή την επιχείρησή σας.

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Ξ. Γαλάτουλας – Μηχανολόγος Μηχανικός Π. Πατρών

Παναγιώτης Δ. Παπανδρέου – Μηχανικός Υλικών Π. Ιωαννίνων

Posted in: Τελευταία Νέα

Leave a Comment (0) →