Τελευταία Νέα

Χίος – Φωτοβολταϊκά με Αυτοπαραγωγή (Net Metering)

Χίος – Φωτοβολταϊκά με Αυτοπαραγωγή (Net Metering)

Η αυτοπαραγωγή ενέργειας (net metering) από φωτοβολταϊκά είναι ένα σχετικά νέο καθεστώς το οποίο εφαρμόζεται και για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά όπως η Χίος. Το net metering επιτρέπει σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, αλλά και ενώσεις αυτών (ενεργειακές κοινότητες) να καλύψουν το σύνολο των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, μέ την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε δώμα, στέγη ή και επί εδάφους. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις η συνολική εγκατεστημένη ισχύς μπορεί να φθάσει τα 50kWp, ενώ για ενεργειακές κοινότητες τα 200 kWp.

χίος φωτοβολταϊκό σε κεραμοσκεπή στέγη

Η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ενέργεια συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ η επιπλέον ενέργεια μπορεί να μεταφερθεί σε επόμενο λογαριασμό. Για παράδειγμα, αν βάσει του εκκαθαριστικού 4μηνου λογαριασμού έχουν καταναλωθεί 2.000 kWh, ενώ το φωτοβολταϊκό έχει παράξει 2.500kWh, τότε μηδενίζεται η χρέωση προμήθειας και η ρήτρα αναπροσαρμογής του τρέχοντος λογαριασμού, ενώ οι επιπλέον 500 kWh μεταφέρονται (πιστώνονται) στον επόμενο λογαριασμό. Η συνολική εκκθάριση της ενέργειας γίνεται κάθε 3 έτη, οπότε και το όποιο πιστωτικό υπόλοιπο μηδενίζεται. Επίσης οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις μειώνονται σημαντικά, ανάλογα με τον ταυτοχρονισμό παραγωγής και κατανάλωσης, το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι ο τελικός λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας από οποιονδήποτε πάροχο μπορεί να εμφανίζεται μειωμένος έως και 70-80%. Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός του φωτοβολταϊκού σταθμού πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει επακριβώς τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και κατοικίας.

λογαριασμοι-δεη

Η προβλεπόμενη μόνωση (κέλυφος, κουφώματα), η χρήση αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης (κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας), η αλλαγή λαμπτήρων και συσκευών με νέα συστήματα χαμηλότερης κατανάλωσης είναι οι πλέον αποδοτικοί τρόποι αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν τον πιο άμεσο τρόπο σημαντικής μείωσης του λογαρισμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την αρχική αίτηση, τις μελέτες, την προμήθεια και εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού «με το κλειδί στο χέρι».

Επικοινωνήστε μαζί μας για να καταστρώσουμε το δικό σας πλάνο εξοικονόμησης ενέργειας.

Για την INVIA
Μιχάλης Ξ. Γαλάτουλας, Παναγιώτης Δ. Παπανδρέου
Αλατίου 5, Χίος
info@invia.gr
2271082854

Posted in: Τελευταία Νέα

Leave a Comment (0) →