Τελευταία Νέα

Ξεκικά η διαδικασία αιτήσεων για το net metering

solar-energy-llight-bulb.png,qresize=3600,P2C2397.pagespeed.ce.ov4DGv4-tMNet metering ονομάζεται η αυτοπαραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, σε εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης AΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ 24461Ν.

Από 8/5/2015, ιδιώτες και επιχειρήσεις (αυτοπαραγωγοί) μπορούν να αιτηθούν στον ΔΕΔΔΗΕ ώστε να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα επάνω ή δίπλα σε ηλεκτροδοτούμενα κτήρια ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν. Η παραγόμενη ενέργεια θα αφαιρείται από αυτήν που καταναλώνεται σε ετήσια βάση, με αντίστοιχη μείωση και μηδενισμό του κόστους ρεύματος. Η διάρκεια της Σύμβασης είναι 25ετής.


Πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της επένδυσης, καθώς και για την διαδικασία αίτησης μπορείτε να βρείτε πατώντας στο παραπάνω σύνδεσμο.

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →