Χίος - Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ

Χίος – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης απεικονίζει την ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου, με απλά λόγια τα επίπεδα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή πετρελαίου (ή άλλου μέσου) για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης. Το ΠΕΑ εκδίδεται από Μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας, ο οποίος ονομάζεται Ενεργειακός Επιθεωρητής.

 

Πότε απαιτείται η έκδοσή του;

  • Αγορά και Πώληση ακινήτου: Χρησιμοποιείται για την αγοραπωλησία ακινήτου, όπου ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής ΑΠόδοσης (ΠΕΑ), και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο.
  • Ενοικίαση: Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης.
  • Χρηματοδοτούμενα προγράμματα, π.χ. «Εξοικονομώ κατ οίκον» ή «Εξοικονομώ Αυτονομώ» ή ΕΣΠΑ: Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρονται, κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά, επεμβάσεις.

Ενεργειακό πιστοποιητικό Χαλκίδα - Σουμπάκας Παναγιώτης - Ενεργειακός Επιθεωρητής

Τι περιλαμβάνει;

Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Διάρκεια Ισχύος:

Το Π.Ε.Α. ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Πόσο κοστίζει;

Για μια κατοικία, το ελάχιστο κόστος έκδοσης ΠΕΑ ανέρχεται σε 300 ευρώ, εφόσον τα χαρακτηριστικά του κτιρίου ταυτίζονται με τα σχέδια και τις μελέτες της οικοδομικής άδειας.

Χίος – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ): Για τη Χίο, επικοινωνήστε μαζί μας για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, στο τηλέφωνο 2271082854 ή στο info@invia.gr

Ενεργειακός Επιθεωρητής:

Μιχάλης Ξ. Γαλάτουλας, Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός