Ελαφρές Μεταλλικές Κατοικίες

Ελαφρές Μεταλλικές Κατοικίες: Μια δοκιμασμένη ημι-προκατ λύση δόμησης, με μέγιστο όφελος και ασύγκριτη ταχύτητα αποπεράτωσης!

Διαδικασία ανέγεσης διώροφης μεταλλικής κατοικίας με χρήση προκατασκευασμένων ελαφρών μεταλλικών πλαισίων

Διαδικασία ανέγεσης διώροφης μεταλλικής κατοικίας με χρήση προκατασκευασμένων ελαφρών μεταλλικών πλαισίων (American Steel)

Η μέθοδος δόμησης με λεπτότοιχες μεταλλικές δοκούς είναι δημοφιλής διεθνώς εδώ και δυο δεκαετίες, κυρίως λόγω της απλότητας, της αντισεισμικής συμπεριφοράς, των σταθερών εργοστασιακών προδιαγραφών των δομικών υλικών, αλλά και της πρακτικά απεριόριστης λειτουργικής διάρκειας ζωής των γαλβανισμένων φορέων (Durabilty of light steel framing in resintential building, The Steel Construction Institute).

Ελαφριά μεταλλική προκατασκευασμένη κατοικία κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης - εγκατάστασης

Ελαφριά μεταλλική κατοικία κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης – ανέγερσης (Χίος, 2016)

Η χρήση προκατ μεταλλικών πλαισίων, ελαχιστοποιεί το βάρος της κατασκευής, άρα και τα σεισμικά φορτία. Οι δυνάμεις κατανέμονται στις εκατοντάδες μεταλλικές δοκούς και στις χιλιάδες κοχλιών, διαμοιράζοντας ουσιαστικά το ρίσκο της όποιας αστοχίας. Όχι μόνο οι εξωτερικές, αλλά και οι εσωτερικές τοιχοποιίες αποτελούν τον φέροντα οργανισμό της κατασκευής, και συνεισφέρουν στη συνολική αντοχή. Η κατασκευή συνοδεύεται από την προβλεπόμενη Στατική Μελέτη.

Με τη μέθοδο δόμησης με ελαφρύ μεταλλικό σκελετό και OSB-3, ο τελικός χρήστης απολαμβάνει τα οφέλη μιας προκατασκευασμένης κατασκευής ως προς το χρόνο και το κόστος ανέγερσης, αλλά και την απλοποίηση των ηλεκτρο / μηχανολογικών εργασιών, καθώς απλουστεύεται στο μέγιστο βαθμό η διέλευση και οπτική επαφή με τα δίκτυα, χωρίς επιπρόσθετες εργασίες (σπασίματα, μερεμέτια).

aplopoiisi

Απλούστεση διαδικασίας διέλευσης αγωγών καμινάδας, σωλήνων ύδρευσης, ηλεκτρικών καλωδιώσεων και αγωγών κλιματισμού, μέσα από τον ανοικτό μεταλλικό σκελετό (Χίος, 2016)

Ταυτόχρονα, η προσθήκη θερμοπρόσοψης εξωτερικά και στοιχείων ξηράς δόμησης εσωτερικά, προσδίδει στο κτήριο βέλτιστα χαρακτηριστικά ως προς την ενεργειακή του απόδοση, την πυρασφάλεια και την ακουστική. Επιπλέον τα χρησιμοποιούμενα υλικά όπως ο ετοιμος σιλικονούχος σοβάς, η διογκωμένη πολυστερίνη, η ινοσανίδα, ο πετροβάμβακας, η γυψοσανίδα και η τσιμεντοσανίδα, είναι πιστοποιημένα και τυποποιημένα δομικά υλικά, κατασκευασμένα σε εργοστάσια που ακολουθούν αυστηρές προδιαγραφές, άρα οι ιδιότητές τους είναι ανεξάρτητες από την επιδεξιότητα του εκάστοτε τεχνίτη. Η τελική όψη της ελαφράς μεταλλικής κατασκευής δεν διαφέρει σε τίποτα από εκείνη μιας συμβατικής κατασκευής.

Τελική όψη μεταλλικής καοτικίας με σιλικονούχο σοβά

Τελική όψη μεταλλικής κατοικίας με κεραμοσκεπή και σιλικονούχο χρωματιστό σοβά, πριν την τοποθέτηση των κουφωμάτων (Χίος, 2016)