Αντικείμενα: ενέργεια και περιβάλλον, βιολογική επεξεργασία λυμάτων, compact βιολογικοί, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, εξοικονομώ κατ οίκον, εξοικονόμηση κατ’οίκον, αντλίες θερμότητας, ηλιακή υποστήριξη, γεωθερμία, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, συστήματα αποσκλύρηνσης και απολύμανσης νερού, λιποσυλλέκτες, επεξεργασία και ανακύκλωση γκρίζου νερού.

Η περιβαλλοντική μηχανική ως κλάδος έχει αντικείμενο το σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων προς όφελος του οικοσυστήματος. Η γη, ο ήλιος, το νερό και ο αέρας είναι τα βασικά συστατικά της επιβίωσής όλων των ζωντανών οργανισμών. Συνεπώς η ορθολογική τους χρήση είναι μονόδρομος, ιδιαίτερα στις μέρες μας όπου η κατασπατάληση πόρων και ο εθισμός σε μη βιώσιμες πρακτικές, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην υποβάθμιση της τροφής, του νερού και της ατμόσφαιρας. Ευτυχώς σήμερα υπάρχει η τεχνολογία η οποία είναι ικανή να εξασφαλίσει τη λεγόμενη “αειφόρο εκμετάλλευσή” των φυσικών μας πόρων ώστε να αναστραφεί η συστηματική τους απαξίωση.

H εταιρία μας εδρεύει στην πόλη της Χίου και δραστηριοποιείται πανελλαδικά στις ενεργειακές μελέτες, τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης συστημάτων εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε) και τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων. Η μεγάλη πρόκληση για εμάς είναι η συντονισμένη λειτουργία τεσσάρων αλληλένδετων δραστηριοτήτων: Μελέτες μηχανικού, Προμήθεια εξοπλισμού, Εγκατάσταση και Υποστήριξη για την ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων με ανταποδοτικό όφελος προς τους πελάτες μας