Χίος εξοικονομηση κατ οικον - INVIA

εξοικονομηση κατ οικον

εξοικονομηση κατ οικον

Χίος εξοικονομηση κατ οικον: Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. Η επιδότηση περιλαμβάνει κόστος υλικών και εργασιών συνολικής αξίας 15.000 ευρώ και αφορά:

 1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής
 2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
 3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης
 4. Κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων, συμβούλου έργου, ΦΠΑ
Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ. και έχουν  καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Επιχορήγηση έως και 70%
 • Επιχορήγηση ύψους έως 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων
 • Δυνατότητα λήψης δανείου ύψους έως 30% με επιδότηση επιτοκίου 100% με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη.
 • Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης
Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα
 1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) – πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
 2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολή.
 4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων – δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
 5. Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

Ως εταιρία μηχανικών αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες του Συμβούλου Έργου, οι οποίες και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «εξοικονομηση κατ οικον». Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Πηγές: 

http://exoikonomisi.ypeka.gr

http://www.eticambiente.com