Χίος εξοικονομηση κατ οικον - INVIA

εξοικονομηση κατ οικον

εξοικονομηση κατ οικον

Χίος εξοικονομηση κατ οικον: To Νέο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να αναβαθμίσουν την κατοικία ή το διαμέρισμά τους, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα. Το μέγιστο ύψος επιδότησης είναι 17.500 ευρώ, ενώ επιδοτούνται οι μελέτες Μηχανικών και συμβούλων. Συγκεκριμένα, είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:

 1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής
 2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
 3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης
 4. Κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων, συμβούλου έργου, ΦΠΑ
Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που έχουν χρήση κύριας κατοικίας και έχουν καταταγεί σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Επιχορήγηση έως και 70%
 • Επιχορήγηση ύψους έως 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων
 • Δυνατότητα χρήσης ιδίων κεφαλαίων ή λήψης δανείου με επιδότηση επιτοκίου 100% με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις.
 • Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 70% του προϋπολογισμού της αίτησης (μέσω της επιλογής δανείου)
Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα
 1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) – πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
 2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολή.
 4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων – δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
 5. Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

Ως εταιρία μηχανικών αναλαμβάνουμε τις απαιτούμενες εργολαβίες, καθώς και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες του Συμβούλου Έργου, οι οποίες και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «εξοικονομηση κατ οικον». Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Πηγές: 

http://exoikonomisi.ypeka.gr

http://www.eticambiente.com